[Food] 幸匠燒 @海港城, 尖沙咀

2021年5月,海港城嘅幸匠燒。點評,未食過咁難食嘅日本餐廳。 純粹係上年疫症生意難做,海港城出咗勁多半價卷,咁就不如當用半價去試吓海港城嘅so call高級餐廳。 繼續閱讀 「[Food] 幸匠燒 @海港城, 尖沙咀」